Forskarskolan

 

 

Den Nationella Forskarskolan i Intelligenta TransportSystem (NFITS) är ett samarbete mellan ett antal svenska lärosäten inom ITS-området och branschen. Samarbetet koordineras av ITS-Sweden och Linköpings universitet. För närvarande består forskarskolan av doktorander från Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Linköpings universitet (LiU), Lunds Universitet (LU) och Malmö Högskola (MaH). Till forskarskolan är även ett antal intressenter och problemägare knutna. Forskarskolan startade hösten 2007 och styrs av ett forskarutbildningsråd och en samrådsgrupp.

 

Forskarskolan är till stor del ett resultat av att Sverige 2009 stod som värd för världskongressen i ITS (se www.its-sweden.se/vk2009) med syfte att komplettera industrins implementerings- och demonstrationsprojekt med motsvarande långsiktiga kompetensuppbyggnad inom akademin. Huvudfinansiärer är VINNOVA och Trafikverket där Eva Schelin representerar VINNOVA och Bengt Hallström representerar Trafikverket. Föreståndare resp. biträdande föreståndare för NFITS är Prof. Jan Lundgren och Dr. Johanna Törnquist Krasemann vid Linköpings universitet.

 

 

Gruppbild_2009

Foto: Majoriteten av doktoranderna och handledare samlade under ett av de första forskarseminarierna på Lunds Tekniska Högskola under våren 2009.