ITS Action Plan

På denna sida kommer vi att fortlöpande ge information om arbetet med ITS Action Plan.

ITS Action Plan och ITS Direktivet är en av de enskilt viktigaste händelserna för införandet av ITS i Europa som har hänt under en mycket lång tid.

Då det är av stor vikt att Sverige med många intressen inom ITS, positionerar sig i detta arbete har vi nu etablerat ett Nationellt forum.