ITS World Congress 2018 Copenhagen

Man har startat olika arbetsgrupper för arbetet med Världskongressen 2018 som kommer att vara i Köpenhamn. ITS Sweden koordinerar den Svenska arbetsgruppen och vill bjuda in er alla till ett möte den 11 april mellan 13.30-16.00 på Trafikverket i Malmö. Observera att man måste registrera sig för att delta på mötet. maria.simmins@its-sweden.se Vi kommer även att sända mötet via webinar, vv se nedan. --------------------Registrering till webinar------------- Register now! https://attendee.gotowebinar.com/register/4107949537644155908 After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the webinar. ---------------------------------