ITS News 20120118

19th ITS World Congress & Exhibition 22-26 October 2012, Vienna, Austria 

Med temat: ”Smarter on the way”

Förlängd tid för papers till 27 januari

För mer detaljer http://its2012-papers.brintex.com/  eller besök kongressens hemsida länk.

Svenska aktiviteter som planeras på Världskongressen i Wien 22-26 oktober 2012

–     Sverige kommer att kraftsamla under namnet ”ITS the Swedish Way”

–     Vi har lämnat in ett antal förslag till presentationer och sessioner

–     Deltagande i Ministerial session, Plenary session och Executive sessions.

–     Vi kommer att ha tillgång till en egen mötes/konferenslokal

–     Det kommer att arrangeras ett flertal möten såsom lunchmöten mm.

–     Vi har reserverat rum på ett ”Svensk hotell”

–     Vi samlas i en ”Swedish Pavillion” var vi bland annat kommer att ha presentationer och möten.

 

För mer information och bilder på montern kan ni besöka:

http://www.its-sweden.se/4-konferenser/116-world_congress_on_its_vienna/

På Världskongressen 2011 i Orlando var vi 127 personer som representerade Sverige och i Wien kommer vi antagligen att bli betydligt fler.

I Orlando leddes den Svenska delegationen av Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och vi hoppas att så kommer att ske även i år.

Om ni är intresserade att delta kan ni kontakta maria.simmins@its-sweden.se eller ITS Rådet.

 

Sjöfart

Kryssningsolyckan i Italien har aktualiserat säkerhetsfrågorna även i svensk sjöfart. Nu vill Sjöfartsverket att branschen tar efter flygets trafikledningssystem och börjar med ruttplanering.

Det är nu dags att sjöfarten tar lärdom av det trafikledningssystem som finns inom flyget. Detta kommer inte bara att öka sjösäkerheten, utan också göra sjöfarten mer konkurrenskraftig, säger Ulf Svedberg, innovationskoordinator på Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

Myndigheten är sedan tidigare engagerad i frågan och driver ett EU-finansierat projekt, MonaLisa, för att testa och visa nyttan med ett system för ruttplanering för sjöfarten.

 

Intressanta artiklar:

Is there an aftermarket for V2V telematics?

Susan Kuchinskas explores the market opportunities for aftermarket V2V devices and services

http://analysis.telematicsupdate.com/v2x-safety/there-aftermarket-market-v2v-telematics

 

Smartphone to Lead the Way in V2V Deployment

http://uk.telematicsupdate.com/fc_tele_evupdatelz/lz.aspx?p1=0575795S587&CC=&p=1