ITS - från potential till förutsättning Avrapportering av regeringsuppdraget

\"\\"\\\\"\\\\\\\\"Regeringsuppdrag\\\\\\\\"\\\\"\\"\" Trafikverket och Transportstyrelsen bjuder in till ITS-seminarium den 14 maj i Stockholm. Syftet med seminariet är avrapporteringen av vårt gemensamma regeringsuppdrag som ska redovisas för Regeringskansliet senast 5 maj. Tid: Onsdagen den 14 maj 2014 kl. 10:00 – 15:00 Kaffe serveras från kl. 09:00 och lunch serveras 12:00 – 13:00. Plats: Stockholm City Conference Center / Norra Latin, Drottninggatan 71b, lokal Musiksalen 456. Program
  • Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd hälsar välkommen.
  • Trafikverket och Transportstyrelsen avrapporterar regeringsuppdraget att revidera den nationella strategin och handlingsplanen för användningen av ITS.
  • Nedslag i några aktuella frågor, bl.a. presenterar Transportstyrelsen projektet om autonoma fordon.
  • Hearing om pågående arbeten inom ITS-direktivet.
Anmäl dig i länken längst ner på denna sida senast 25 april. Praktiska frågor skickas till ulla.hellstrom@trafikverket.se Frågor om programmet ställs till Mats Petersson Trafikverket, mats.petersson@trafikverket.se, 010-123 59 93 Välkommen!
Anmäl dig här senast 25 april
      \"\\"\\\\"\\\\\\\\"TrafikverketTransportstyrelsen\\\\\\\\"\\\\"\\"\"