ITS Sweden News maj 2014

ITS Handlingsplan Den 14 juni hade Trafikverket och Transportstyrelsen en avapporteringskonferens angående regeringsuppdraget ”ITS Handlingsplan” Handlingsplanen kommer snarast att gå ut på remiss. Remisstiden kommer antagligen att vara 2 månader  men ni kan påbörja ert remissvar redan nu genom att ladda hem dokumentet här>> (http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Samhallsplanering/strategi_its/) ITS Sweden kommer att lämna ett remissvar och är tacksamma för alla kommentarer. Sänd in era synpunkter till christer.karlsson@its-sweden.se   Föreningsstämma ITS Sweden Vi vill tacka alla medlemmar som kom på senaste föreningsstämman. Protokollen kommer att läggas ut på vår hemsida inom kort. Vi vill passa på och välkomna två nya styrelsemedlemmar i ITS Sweden AB: - Jenny Gustavsson från Infracontrol och - Daniel Zackrisson från Volvo. I nästa medlemsbrev kommer vi att presentera dem mer. Vi vill även tacka de som lämnar styrelsen, Mats Rosenqvist och Gabriel Westrell, för allt bra arbete och engagemang.   ITS Konferensen i Helsingfors den 16-19 juni Vi är glada att vår förkonferens med representanter från EC blev fulltecknad så snabbt. Vi får även med intresserade från UK och Holland. I dagsläget räknar man med ca 2000 professionella besökare och man har 60 utställare på konferensen. Huvudteman för konferensen är:
  • New mobility apps for consumers and businesses - making use of Open Data
  • Smart transactions (ticketing, infrastructure, insurance, travel, parking,
  • etc.)
  • Multimodal network operation on city, region, national and international level
  • Productivity for transport systems, incl. logistics and public transport
  • Towards zero emissions
  • From connected to automated vehicles
Vi ses där!