Nationell ITS konferens 2014

Det är dags att göra en notering i almanackan för årets nationella ITS konferens.  Den blir något senare lagd genom att ITS World Congress i Detroit är i september. Datum är nu fastställt till den 18-19 november i Stockholm och vi är i Fazer Restaurang & Konferens på Fleminggatan 18 (Trygg Hansa huset). Du är hjärtligt välkommen! Årets tema kommer att handla mycket om vad som sker i Sverige inom såväl ITS och IKT-området (Informations- och Kommunikations Teknik). Konferensen ska försöka spegla skeendet i ett brett perspektiv bland många aktörer såväl i näringsliv som i de offentliga organisationerna. I Forum för Innovation inom transportsektorn har man nu kommit långt med ett antal färdplaner, likaså har Trafikverket och Transportstyrelsen på uppdrag av regeringen tagit fram en reviderad strategi för ITS. Det händer mycket inom öppna data området som också är en förutsättning för alla trafikslag inom hela transportområdet och för innovationer. Det som jag dessutom tycker är extra både utmanande och roligt är att ITS Sweden kommer att få en roll som plattform för harmonisering av ITS området. Du får höra mer av detta under konferensen. Jag tror det blir en riktigt spännande och intressant konferens och du är en viktig del i denna. Välkommen   Christer Karlsson