Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/itssweden/public_html/itshp/wp-includes/Requests/Transport/cURL.php on line 162
ITS Sweden – ITS Nationell HP

Bakgrund

I maj 2014 redovisade Trafikverket ett förslag till handlingsplan och strategi för ITS i Sverige som svar på regeringens uppdrag. Det fortsatta arbetet som inleddes med workshopen den 20 april 2015 i Stockholm går nu över i nästa fas. Trafikverket, Transportstyrelsen och VINNOVA vill tillsammans med er fortsätta arbetet med att utveckla strategin, konkretisera åtgärder och förtydliga roller och ansvar i handlingsplanen. På uppdrag av Trafikverket har ITS-Sweden etablerat ett öppet samverkansforum med syftet att säkerställa ett brett deltagande i arbetet och en tydlig kanal för dig som vill delta.

Arbetet genomförs i olika aktiviteter. Det inleds med att utveckla en målbild för ITS i Sverige baserad på kunskap om situationen i Sverige och vår omvärld. Målet är att presentera ett första utkast till målbild på den Nationella ITS konferensen 16-17 september i Göteborg. Därefter planeras arbetet att fortsätta med att identifiera fokusområden för svensk ITS utveckling i en internationell kontext.

Som stöd i utvecklingen av handlingsplanen kommer workshops att arrangeras och webbenkäter användas i syfte att samla in synpunkter och förankra förslag och inriktning hos av berörda inom området.

Den 26 oktober 2016 presenterades arbetet på den nationella ITS Konferensen.

Ni hittar presentationerna här>>

Nu startar en remiss av arbetet. Ni hittar information om remissen här>>.

Observera att sista dagen för att lämna synpunkter är den 16 december 2016

Vi kommer att lägga ut de olika delarbetena på samma sida, vilket är  här>>.

Nyheter

19 december, 2016 ITS Strategi Förlängd remisstid

Trafikverket har förlängt remisstiden till den 23 december 2016

Passa på och lämna era synpunkter så att den blir en Svensk strategi och handlingsplan.

Ni finner rapporten  här>>.  http://its-sweden.se/itshp/?p=393
och handlingsplanerna samt de möjliggörande områdena finner ni här>>
http://its-sweden.se/itshp/material/remiss-version-0-99/handlingsplaner-samt-ovriga-delrapporter/

Observera att det i första hand är remissynpunkter på ITS Strategin som vi önskar få in.

Synpunkterna lämnas i wordformat via mail till: kommentar@itshp.nu

20 november, 2016 ITS HP presenterades på den nationella ITS Konferensen

Den 26 oktober presenterade Trafikverket arbetet med den Svenska ITS Strategin.

Ni kan läsa mer här>>

21 april, 2016 ITS World Congress 2016 Melbourne
21 april, 2016 2016 European ITS Conference

The ITS Europe congress that 2016 will be in Glasgow 6 to 9 has now opened their registrations. You can read more and register here: http://glasgow2016.itsineurope.com/

13 april, 2016 Remiss Självkörande fordon

ITS Sweden har blivit inbjudna att lämna synpunkter på
”SOU 2016:28, Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet”

Delbetänkandet kan laddas ner via denna länk >>
eller Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet SOU 2016:28 (pdf 881 kB)

Vi är tacksamma att få höra era synpunkter så att vi kan inkludera dem i vårt svar.

Vi behöver era kommentarer via mail innan den 5 juli 2016 till:
christer.karlsson@its-sweden.se

4 februari, 2016 EC issues guidance on how the EU can make the most of connected cars

Following an invitation of the Commission, industry representatives and public authorities have today agreed on a shared vision for the coordinated deployment of Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) in Europe. This is an important step towards connected cars as C-ITS enable vehicles to communicate with each other and with the infrastructure. This can notably improve road safety and reduce congestion.

You can read more here>>

8 december, 2015 Webinar 3

Webinaret kommer att hållas den  11 december mellan 08.50-10.00.

Vi kommer att presentera statusen i arbetet och fokusområden samt horisontella områden.

Man kan ansluta sig till webbinaret via länken nedan:
Registration URL: https://attendee.gotowebinar.com/register/2763915317598535170

Efter registrering kommer ni att få detaljerad information om hur ni ansluter till mötet.

OBSERVERA att man måste registrera sig i förväg för att delta på webinaret!

Välkomna

18 november, 2015 Inbjudan ITS Strategi och Handlingsplan den 11 dec
Välkommen till ett frukostmöte på O’Learys i Borlänge.
I arbetet med den Svenska strategi- och handlingsplanen inom ITS är vi nu i fasen med att besluta om fokusområden
Det genomgående i arbetet har varit att vi skall ha en öppen och förankrad process så vi vill nu bjuda in Er till ett frukostmöte i Borlänge den 11 december.
Vi kommer att hålla på mellan 08.30-10.00 och vi är på O´Learys, Borganäsvägen 48, Borlänge.
Frukostmötet är kostnadsfritt men anmälan är obligatorisk.
Anmälan
Sänd namn, organisation och e-mailadress till maria.simmins@its-sweden.se senast den 8 december.
Vi har bara plats för 30 personer så det är först till kvarn som gäller. Ni får ett svarsmail om deltagandet.
Passa på och påverka så att vi får en strategi som vi alla kan ställa oss bakom!
För er som inte kan deltaga så kommer vi att spela in presentationerna samt sända dom via webben!
Mer information om detta kommer senare!
Välkomna önskar projektorganisationen!
26 oktober, 2015 Fokusområden

Arbetet med att ta fram den nationella ITS Strategin och handlingsplanen fortsätter.
Nu arbetar vi med att besluta om Svenska fokusområden och då behöver vi er hjälp.
Vi har tagit fram en kort enkät som vi ber er fylla i, observera att den stänger den 30 oktober.
Resultatet av bland annat enkäten kommer att presenteras på ett webinar den 11/11 kl 09:00 och därefter beslutar vi om vilka fokusområden vi skall fortsätta med.

Här finner ni enkäten >>  eller  https://sv.research.net/r/fokusomraden

23 oktober, 2015 Nya Svenska framgångar

”Det svenska företaget Roadroid levererar ITS för att mäta vägkvalitet med smartphones. I Nya Zealand utvecklas marknaden snabbast just nu, och där sätter man det i ett trafiksäkerhetsperspektiv:

– Nya Zealand är snabba att se nyttor med och tillämpa ny teknik. Vi arbetar med entreprenören Fulton&Hogan och Soutlands Districts, samt har piloter i ytterligare 3-4 distrikt säger Lars Forslöf, grundare av Roadroid.

Systemet används både på grusvägar och asfalterade vägar, och både av personal hos myndigheten – och i Fronterras lastbilar som hämtar mjölk hos Nya Zealands alla bondgårdar.

I länken nedan ser ni ett TV-klipp som sänts i Nya Zeeländsk TV nyligen.

https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/state-of-the-art-technology-big-boost-for-road-safety-avid-060a2b340101010501010f1013-000000-b59a211ed4df0094-4b060060dd44-a8b1?ref=emailfriend

30 juni, 2015 Webinar 26 augusti

Den 26 augusti mellan 13.00-14.00 kommer vi att arrangera ett webinar. Vi kommer att presentera målbilden och det fortsatta arbetet.

Inbjudan kommer att sändas ut till alla som registrerat sig för information.

Man kan ansluta sig till webbinaret via länken nedan

Registration URL: https://attendee.gotowebinar.com/register/75341104105906946
Webinar ID: 158-947-371

30 juni, 2015 Workshop 25 juni

Vi vill tacka alla för ett bra arbete den 25 juni. Vi fick många synpunkter och förslag som vi skall bygga vidare på i arbetet. Allt material från mötet kan ni hitta här>>

26 juni, 2015 Workshop 2 den 25 juni

Vi vill tacka alla deltagarna som gjorde den andra workshopen så pass stimulerande med många diskussioner.

Allt material kommer successivt att läggas ut här>>

15 juni, 2015 Enkät 1 ITSHP

Vi är mycket tacksamma om ni har tid att fylla i vår första enkät i arbetet med handlingsplanen och strategin!

Här är länken till enkäten>>

https://sv.research.net/s/ITSHP

3 juni, 2015 Workshop 25 juni

Registreringen till workshopen den 25 juni är nu öppen.

Kom och gör din röst hörd!

Direktlänk till registreringen>>

30 april, 2015 EC has decided to set up a expert group on Digital Transport and Logistics.

The Forum will aim at further supporting digitalisation of freight transport and logistics. It will bring together Member States and stakeholders from all transport and logistics communities with the aim to identify challenges and areas where common action in the EU is needed, to provide recommendations, and to work on the implementation of these recommendations where appropriate.

This is a very important area and we need to have Swedish input in the work. If you are interested to participate please make a Application and if you need any support contact ITS Sweden.

The call for application ends at 17 May 2015.
Find the application information and read more here>>

1 april, 2015 Workshop 20 april

Material från den första Workshopen 20 april finnas att ladda ner här>>

Arkiv