Organisation

Projektledare
Petter Åsman Trafikverket

Biträdande projektledare
Tina Törnquist Trafikverket

Sekretariat:
ITS Sweden

Vill ni fortlöpande information om arbetet kan ni registrera er här >> 

Om ni har några synpunkter på arbetet kan ni sända dem till oss via:

info@itshp.nu

Prioriterade områden

Bifogade dokument
Prioriterade områden