Preliminärt program Nationella ITS Konferens 2014

Smart Mobility Nationell ITS Konferens 18 -19 november 2014

Registrering startar kl. 0830 den 18 november och konferensen avslutas kl. 1300 den 19 november. På kvällen den 18 är det gemensam middag.

0830-0945 Registrering

0945
Inledning
Konferensen startar kl. 0945 med välkomsthälsning från Kjell Arnesson ordförande ITS Sweden.

Christer Karlsson presenterar ITS Sweden nya plattform och introducerar vår gäst från och Helsingfors som talar om internationella trender med fokus på ”mobility as a service”, Sonja Heikkilä, Helsingfors stad.

1015-1200

Mobility as a service i ett nordiskt perspektiv

Sessionen beskriver internationella trender omkring begreppen mobility och innovationskraft.

Det blir en paneldiskussion mellan näringslivet och innovationsmyndigheten Vinnova och Trafikverket om hur Sverige – Norden ska kunna såväl vara med i som påverka utvecklingen av modern ICT inom transportområdet för att stödja de övergripande målen om ett hållbart samhälle. I Sverige är vi fortfarande världsledande på trafiksäkerhet, men det finns fler utmaningar för att såväl samhälle som medborgare ska kunna känna sig trygga och säkra och för att det ska vara enklare att använda de olika trafikslagen. Dessutom har vi ett antal världsledande företag som behöver inhemska referenser. Hur ska vi få ihop detta och hur ska det drivas framåt?

Medverkande

Sonja Heikkilä, Helsingfors stad, Jenny Könberg Ericsson, Jan Hellåker Volvo AB, Torbjörn Biding Trafikverket, Ove Pettersson Vinnova.

Moderator är Samuel Henningsson, NetPort Science Park

1200-1300 Lunch

1300-1430

Vad händer inom kollektivtrafiken?

I Sverige, såväl som i övriga världen pågår en intensiv inflyttning till storstadsområdena. Detta ställer krav på mer hållbara transportsätt. I denna session kommer vi att få veta lite mer om de nya utbyggnadsplanerna av tunnelbanorna i Storstockholm, om uppdragen i Göteborg och Malmö av samma karaktär samt snabbtågsbanorna. Hur tänker man om attraktiva bytespunkter för de multimodala resorna och hur långt har detta förverkligats från de olika aktörerna. Likaså kommer vi att få information om förenklade betallösningar som gynnar såväl turister, som vana och sällanresenärer. I sessionen får vi också inspiration från andra kollektivtrafikaktörer både vad gäller utbyggnad av mer kapacitetsstarka bussystem som av vad vi kan förvänta oss för nya tekniker med tanke på miljö, ökade stöd för föraren som ökad komfort för resenärerna.

Medverkande

Hans Rode regeringskansliet, Charlotte Wäreborn X2AB, Stenerik Ringqvist RTM/X2AB, Paul van Doninck Jernhusen, Michael Thulin Bombardier

Moderator är Peter Örn

1430

Mingelpaus

1445-1615

Framtidens Trafikledning – vad säger färdplanen för Trafikslagsövergripande Trafikledning,

I ett panelsamtal kommer olika representanter för offentliga myndigheter och aktörer inom hela transportområdet att ge sina synpunkter på vad de förväntar sig för behov och utveckling inom hela transportdomänen för att uppnå ett effektivare transportsystem. Hur kommer olika aktörer att samverka, hur delar man information, vilka synergier finns mellan luftfart och sjöfart?

Medverkande

Ulf Svedberg Sjöfartsverket, Björn Wahlström Luftfartsverket, Göran Erskérs Trafikverket, Urban Sperring Cityterminalen, Jan Thörnqvist SAAB

Moderator är Mikael Lind Viktoria Swedish ICT

1615-1700

Behoven av goda och effektiva leveranser av varor

En konsekvens av inflyttning till städerna är de ökade behoven av en effektiv planering och operativt agerande för att försörja ”staden” med leveranser av gods, livsmedel, ja allt för en fungerande och livaktig stad. Samtidigt vet vi att det är en stor konkurrens om utrymmet mellan bilister, kollektivtrafik, leveranstrafiken, cyklister och gående. Hur skapar man den flexibilitet som tillgodoser så många intressenter som möjligt? Vilka är utmaningarna? Vi får en inblick i hur en forskare från åkeribranschen tänker.

Talare

Per-Olof Arnäs Chalmers

1845

Gemensam middag

Klockan 1845 möts vi till en trevlig middag med mingel.

Vi kommer att vara på Sjöfartshuset, Skeppsbron 10 Stockholm.

19 november

0800-0830

Registrering

0830 – 1000

Avancerat förarstöd och autonoma fordon – varför och hur då? Färdplan för Uppkopplade och samverkande fordon har svaren.

Världen över hör vi hur man arbetar med framtidens fordonstrafik – de uppkopplade och de autonom/självstyrande fordonen. Men vad är det som händer, vad gör man, hur hanteras alla ansvarsfrågor och vad gör vi i Sverige, vilka nyttor kommer vi att få?

Medverkande

Stefan Myhrberg Ericsson, Niclas Nilsson Transportstyrelsen, Gunnar Tornmalm Scania, Bengt Hallström Trafikverket.

Moderator är Jonas Sundberg, Sweco

1000

Mingelpaus

1015-1145

Forskning, innovationer och erfarenheter,

Detta tema kommer att belysas utifrån olika perspektiv. Det har genomförts innovationstävlingar i olika sammanhang byggt på att data varit tillgängliga. I några fall har det genomförts demonstrationer hur vi bättre ska använda transportsystemet i form av nya tjänster som stöder hela resan och hur kan affärsmodellerna se ut för detta, det skapas nya administrativa system.

Medverkande

Lars-Erik Stålkrantz ITS Innovation Kista, Alexander Seward Veridict, Markus Robért CERO (Climate and Economic Research in Organisations), Atle Andersen Kubicom.

Moderator är Åke Lindström Kista Science City

1145

Paus

1200-1300

Nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS

OBS Session är öppen för alla!

Trafikverket och Transportstyrelsen har redovisat uppdraget från regeringen att ta fram en nationell strategi och handlingsplan för ITS. Dokumentet har varit på remiss och inkomna svar har nu sammanställts. Åsa Vagland, Regeringskansliet, kommer att presentera en sammanställning av remissvaren och leda ett samtal med deltagarna i sessionen om hur processen bör se ut i fortsättningen och vad som ska åstadkommas.

Kom och gör din röst hörd!

Moderator är Åsa Vagland, Regeringskansliet

1300-1330

Avslutning

Synergier mellan färdplanerna i Forum för innovation inom transportsystemet, Filip Kjellgren, Vinnova.

Konferensen avslutas med några avslutande ord från ordförande för ITS Sweden AB Kjell Arnesson.

Observera att det kan bli förändringar i programmet.

Om ni har några frågor eller synpunkter på programmet var då vänlig och kontakta programdirektören Alf Peterson!

Bokning hittar du här!