Kontaktpersoner

Allmänna frågor:

E-mail: info@its-sweden.se

Övriga verksamhetsfrågor:

Samuel Henningsson, 
Styrelseordförande
Ideell Förening ITS-Sweden

Mobil: +46 (0)733 999 954
E-mail: samuel.henningsson@netport.se

Patrik Anderson 
Styrelseordförande
ITS Sweden AB

E-mail: patrik.anderson@axis.com
Phone: +46 (0)70-890 1874

Ekonomi och fakturor:

Emma Hagland
Aspia AB

E-mail: emma.hagland@aspia.se