Taline Jadaan

e-infrastruktur för modern trafikledning

Abstract:

I Sverige pågår för närvarande ett antal projekt som är av stort intresse för uppbyggnaden av en ny e-infrastruktur inom järnvägsområdet. Dessa projekt innebär att man kan fånga statusen på den aktivitet och trafik som pågår på järnvägsnätet på ett helt nytt sätt. Trafikledningssystemen kan förbättras genom att man exakt vet tågsammansättning samt loket och vagnarnas position och hastighet, vilket gör att trafikledningen kan bygga på en förbättrad aktuell realtidsinformation. Syftet är att studera vad som krävs för att bygga upp en e-infrastruktur utifrån dessa förutsättningar.

Advisors: Professor Rikard Lindgren, Docent Owen Eriksson, Professor Lars Mathiassen.

University: IT-universitetet i Göteborg

More information