Purpose

Forskarskolans arbete syftar till att:

 • Erbjuda god multidisciplinär forskarutbildning för forskarskolans doktorander via gemensamma kurser, utökad och bred handledning och
  skapande av nätverk.
 • Bedriva forskningen och forskarutbildningen i projekt med hög industriell och samhällelig relevans och i nära samarbete med industri och samhälle.
 • Öka antalet forskarutbildade inom ITS-området genom att ha en gemensam antagning av 10 nya doktorander vartannat år och en totalvolym på ca 30 doktorander.
 • Stärka kompetensen inom ITS-området bland de medverkande parterna/lärosätena.

Vi strävar även efter att kunna:

 • Bidra till forskarutbildningen för alla doktorander i Sverige intresserade av ITS och erbjuda dessa deltagande i forskarskolans kurser, seminarier och andra aktiviteter.
 • Bidra till utbildningen inom ITS för alla intressenter inom området
  genom att erbjuda deltagande i vissa av forskarskolans aktiviteter, specialanpassade kurser och utbildningar och arrangera seminarier/workshops med relevanta teman.
 • Sprida information om relevanta utbildningar (grundutbildning, forskarutbildning och fortbildning) inom ITS-området.
 • Sprida forskningsresultat till akademi och industri/samhälle via:
  – publikationer i tidskrifter,
  – presentationer vid vetenskapliga konferenser,
  – presentation vid seminarier,
  – via kurser inom grundutbildning.
 • Ge goda förutsättningar till forskningssamverkan mellan parterna
  genom gemensamma ansökningar och ett aktivt deltagande i varandras forskningsprojekt.
 • Etablera formella och informella samarbeten med internationella forskningsmiljöer via:
  – Forskar- och doktorandutbyten.
  – Gästföreläsare vid kurser och seminarier.
  – Forskningssamarbeten.