Vision

Forskarskolans sammanfattande vision är att:

  • Utbilda en ny generation ITS-forskare och säkerställa tillgången på kompetens relaterad till ITS-området, såväl inom akademin som inom industri och samhälle.
  • Öka statusen för transportområdet som en akademisk disciplin.
  • Vara en av Europas ledande grupper inom ITS-forskning och forskarutbildning.
  • Skapa en ny multidisciplinär forskningsplattform inom ITS-området.
  • Bli ett internationellt ledande kompetenscentra och en efterfrågad kompetensplattform för industriella och andra samhälleliga intressenter.