Möte i Riksdagen den 18 mars 2016 Självkörande fordon

Text hämtat från ”Forum för transportinnovation”

Under rubriken självkörande fordon – hot eller möjlighet bjöd en liberal, en socialdemokrat och Drive Me-projektet gemensamt in intresserade till ett seminarium i riksdagshuset. 

Samtliga talare var överens om att självkörade fordon är en möjlighet för Sverige, inte minst beroende på att vi har ett nära samarbete mellan alla aktörer. 

Självkörande fordon hamnar allt högre upp på agendan för alla som är intresserad av transportfrågor. Även i riksdagen är ämnet viktigt.

Riksdagsledamöterna Mathias Sundin (L) och Pia Nilsson (S) bjöd tillsammans med Drive Me-projeket i början av mars in både politiker, industri och myndigheter till en hearing om självkörande fordon. Om de utgör ett hot eller om de skapar möjligheter var frågan.

Mathias Sundin inledde mötet med att säga:– Självkörande bilar skapar fantastiska möjligheter, inte minst inom trafiksäkerhetsområdet. Min gissning är att vi om 20 år inte kommer att få köra våra bilar själv på allmän väg. Det är något vi kommer att göra för nöjes skull, inom inhägnade områden.

Först ut som talare var infrastrukturminister Anna Johansson. Hon valde att fokusera på möjligheterna, inte minst för Sverige som industri- och forskningsnation.

– All utveckling innehåller både hot och möjligheter men det som är spännande med det här projektet är att det visar att Sverige ligger i framkant. Det är vi eftersom vi kan samla alla olika intressenter för att lösa en gemensam utmaning. Det gör att vi kan ta oss framåt snabbare än många andra.

Hon lyfte även fram behovet av ny lagstiftning inom området, både för att lösa de långsiktiga utmaningarna och för hitta de mer tillfälliga lösningar som krävs för att kunna få igång en testverksamhet. En utredning är tillsatt för att lösa upp alla de juridiska knutar som finns.

Håkan Samuelsson, vd på Volvo Cars, menade att bilindustrin står inför ett större teknikskifte än på länge. Under de kommande åren ska industrin både få fram nya drivlinor och autonoma fordon.

– Det kommer att förändra branschen i grunden.

Även han menade att Sverige har unika möjligheter att lyckas inom området självkörande fordon. Och angav, precis som infrastrukturminister Anna Johansson, det goda samarbetsklimatet i landet som skäl. Han lyfte även fram säkerhet som motiv till att driva igenom förändringen.

– Idag beror 90 procent av alla trafikolyckor på mänskliga fel.

Under nästa år inleder Volvo, inom ramen för projektet Drive Me, en testverksamhet med 100 bilar på vissa vägavsnitt kring Göteborg.

Säkerhetsaspekten, eller snarare säkerhetsmöjligheten dominerade när Ola Boström från Autoliv talade.

– Omkring 1,2 miljoner människor dör till följd av trafikolyckor varje år i världen. Självkörande fordon kan bidra till att minska det antalet dramatiskt. Vi är gärna med och tar fram de lösningar som behövs. Och vi gör det gärna i Sverige eftersom vi har det samarbetsklimat krävs för att utveckla ny teknik.

Staffan Bengtsson, som är rektor för Chalmers, hävdade att de har organiserat om hela universitetets organisation för att passa den nya tidens utmaningar. Dit hör utvecklandet av självkörande bilar.

– Tidigare hade vi en organisation som byggde på klassiska ämnen, det nya är att bygga verksamheten kring styrkeområden. Utifrån dem kan vi sätta samman alla de olika forskare för att vi snabbare ska kunna ta oss till mål. Dessutom tror jag att satsningen på förarlösa bilar är en utmaning som stimulerar unga människors fantasi och får dem att söka sig till tekniska utbildningar.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion där Marcus Rothoff, projektledare för självkörande fordon på Volvo Cars, Ola Broström, teknisk chef på Autoliv, Johan Nyhus, kommunalråd i Göteborg, Stefan Engdal, planeringsdirektör på Trafikverket, Jacob Gramenius, ställföreträdande generaldirektör på Transportstyrelsen och Anna Nilsson-Ehle, föreståndare för SAFER deltog.

På en rak frågan från seminariets moderator Håkan Mattson om de tror på visionen självkörande bilar fick han fem snabba ja och ett mer tvekande.

När de sedan fick svara på vad som krävs för att drömmen ska bli verklighet var det inte tekniska svårigheter som lyftes fram, det var istället ansvarsfrågor. I övrigt var de helt överens med dagens huvudtalare. Dessutom välkomnande de unisont Apple och Googles engagemang i frågor som rör autonoma fordon.

– Vi ser dem som en tillgång för att vi ska klara utmaningen, de har ett annorlunda perspektiv som bör vara med. Därför bör vi samarbeta, inte konkurrera.

[object Object]