Regeringsuppdrag ITS

Vägverket har lämnat ”Strategi och handlingsplan för användande av ITS” till Regeringen.
Här nedan kan ni finna länkar till de olika dokumenten.

———————————————————

Strategi och handlingsplan för ITS i trafiken överlämnad

———————————————————

Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS

Vägverket har haft regeringens uppdrag att ta fram en Trafikslagsövergripande strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem (ITS) i transportsystemet. Här hittar du rapporten från utredningen med förslag till mål, strategier …

[Webbsida 2010-03-02]Visa Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS

 

Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS – Bilagor

Vägverket har haft regeringens uppdrag att ta fram en trafikslagsövergripande strategi och handlingsplan för användning av ITS (publikation 2010:16). Här hittar du bilagedelen till rapporten.

[Webbsida 2010-03-01]Visa Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av IT– Bilagor

 

Kortversion Trafiklagsövergripande strategi och handlingsplan för användning av ITS

Vägverket har haft regeringen uppdrag att ta fram en trafikslagsövergripande strategi och handlingsplan för användningen av ITS (publikation 2010:16 och 2010:18). Här hittar du en kortversion av rapporten.

[Webbsida 2010-03-15]Visa Kortversion Trafikslagsövergripande strategi och handlingsplan för användning av ITS

Kortversion Trafikslagsövergripande strategi och handlingsplan för användning av ITS – Engelsk version.

 

Kortversion English >>