Samverkande system Cooperative driving

Samverkansgrupp

EU kommissionen presenterade i vårs ett förslag om skapa en plattform för Cooperative ITS (C-ITS). Syftet är att skapa en samarbetsram med nationella myndigheter, relevanta C-ITS intressenter och kommissionen, där rekommendationer för att utveckla en färdplan och en utbyggnad strategi för C-ITS i EU är målet. Arbetet kommer att inledas under hösten och beröra bla. styrning, regelverk, legala aspekter och standardisering.