Forum

Betalsystem Inom området Betalsystem koordinerar vi det nationella forumet som är kopplat till EFC Direktivet ”Telepeage”

Stockholm Group The group has as main target to make the future EFC systems as interoperabel as possible! This is done by exchanging information and establishing common strategies in the area ITS Arab ITS-Arab omfattar ITS-verksamhet i 22 arabisktalande länder i mellanöstern och norra Afrika. Ordförande i ITS-Arab är Eng. Abdullah Al-Mogbel, Deputy Minister of Transport, Saudiarabien.
ITS Action Plan En av de enskilt viktigaste händelserna för införandet av ITS i Europa som har hänt under en mycket lång tid.

Handlingsplan för Intelligenta transportsystem Regeringen har gett Vägverket i uppdrag att se över var ITS skall hanteras i den nya myndighetsstrukturen.

Energidirektivet EU’s meddelande att nyttja informations- och kommunikationstekniken för att underlätta övergången till en energieffektiv ekonomi kommer att ställa krav på transportsektorn.

Mobility as a Service Read more here>>

Bifogade dokument
arktrans_stockholm_210409
uitp_pp_on_its_action_plan
pti_magazine_on_its_july_2009
its_action_plan__directive___..
hearing_its
direktiv_100112
deltagarforteckningitsap21apr..
council_conclusions_action_pl..