ITS Arab

Införande av ITS i Saudi Arabien

Den ITS Master Plan som togs fram för några år sedan var startpunkten för införande av ITS på bred front i Saudi Arabien. Därefter har olika myndigheter och andra aktörer planerat och i vissa fall även startat implementering. Stora ITS projekt drivs bl.a. av Inrikesministeriet (polisen) och andra myndigheter i de stora städerna. Även Transportministeriet har tagit fram planer för införande av ITS på det statliga vägnätet samt en mer detaljerad plan för Riyadh-regionen. Planerna innehåller mycket stora investeringar inom en tioårsperiod. Upphandlingar görs kontinuerligt.

Mer information kan erhållas från Urban Stenberg,

mail: urban.stenberg@durbit.se tel: +46 (0)70 6614326

Stefan Bergström, som tidigare arbetade som kontaktperson i Sverige, arbetar sedan en tid tillbaka som affärsutvecklare hos ett stort företag (Abdul Ali Al-AjmiI Company) i Saudi Arabien.

Aktuellt

Stefan har fortsatt att engagera sig för att skapa kontakter mellan företag i Saudi Arabien och Sverige. Hans goda kontakter med saudiska myndigheter och företag har lett till att samarbetsavtal har tecknats mellan ett antal svenska och saudiska företag. Svenska ambassaden i Saudiarabien har varit ett värdefullt stöd i arbetet.

Den 8:e december 2014 utsågs ITS-Arabs ordförande Eng. Abdullah Al-Mogbel till Transportminister och ingår numer i Council of Ministers.

Bakgrund

ITS-Arab omfattar ITS-verksamhet i 22 arabisktalande länder i mellanöstern och norra Afrika.

  • Ordförande i ITS-Arab är Eng. Abdullah Al-Mogbel, Minister of Transportation i Saudiarabien.ITS-Sweden har tecknat ett samarbetsavtal med ITS-Arab i form av ett MoU som undertecknades i samband med ITS-Arab:s konferens i Bahrain 14-15 april 2008.
  • ”Our expectations for the future are that both ITS Arab and ITS Sweden shall benefit from this cooperation and that our relation will lead to well organized development and implementation of ITS in Middle East, North Africa and in Sweden.”

·         ITS-Sweden har tecknat ett samarbetsavtal med ITS-Arab i form av ett MoU som undertecknades i samband med ITS-Arab:s konferens i Bahrain 14-15 april 2008.

·         ”ITS Arab and ITS Sweden shall strive to support each organization’s aim to contribute to the development of and implementation of ITS in Middle East, North Africa and in Sweden. Our expectations for the future is that both ITS Arab and ITS Sweden will benefit from the co-operation and that our relation will lead to well organized development of ITS in Middle East, North Africa and in Sweden.”