Öppen data

Det finns EU-direktiv och svenska lagar för att stimulera till användning av data. Trots detta går det långsamt och ibland är de motstridiga genom att de tillkommit under olika förutsättningar.

Är rollerna och ansvaret tydliga? Hur bringar vi ordning i detta?

Det har också sagts att vi kommer att öka innovationstakten och ekonomisk stimulans för småföretagandet om data blir öppen och tillgänglig.

Är det så? Är suget efter data så stort som antagits?

Kan transportområdet lära av andra branscher när det gäller data, tillgången och hanteringen av denna? Detta blir särskilt viktigt att arbeta med då vi står på tröskeln till enormt stora mängder av data från såväl fordons- som telekomområdet. Kan vi blanda offentliga och kommersiella intressen och dra nytta av varandra?

Vi kommer här bevaka området ”Öppen data”

Den 18 mars 2014 genomförde ITS Sweden ett seminarie där man diskuterade det nationella hållningssättet till ”Öppen data”