Möte Öppen data 18 mars 2014

Program Öppen data

Dagen inleds kl. 09:00 med registrering, kaffe och mingel

09:30 Välkomnande, presentation av dagen.
Hur är situationen kring data sett utifrån ett översiktligt plan?
10:00 – 11:30 Den inledande sessionen kommer att ge en överblick av pågående arbeten i Sverige och från något/några av våra nordiska grannländer. Även Stockholm stad kommer att berätta sin syn och vad man gör.Samtalet som följer kommer att lyfta fram sådant som ligger i nära tid, jämförelse mellan länder och några utmaningar.

Talare: Seppo Öörni Transportministeriet Finland, Magnus Enzell Näringsdepartementet Sverige, PO Svensk Triona, Stefan Svensson Stockholm stad. Moderator Sofia Arvidsson, Governo

11:30 – 12:30 LUNCH
Vad säger olika offentliga och privata ägare av data och vilka behov, prioriteringar och strategier finns.
12:30 – 14:00 Olika lagrum har haft sin giltighet några år. Många offentliga aktörer är involverade i starkt förändringsarbete, både vad gäller myndigheter och bolag. Samtidigt finns det också olika drivkrafter, regelverk mm som styr verksamheter. Hur ser dessa ut och vad händer inom det offentliga området. I sessionen kommer också näringslivet att ge sin syn, vad man behöver, vilka möjligheter har man att medverka till ökad tillgänglighet, vad händer i närtid och därmed också till en ökad innovation och forskning inom områdetSamtalet kommer att belysa roller och ansvar hos olika aktörer, vilka samverkansmöjligheter finns och hur ser villkoren ut för detta.

Talare: Catherine Kotake Trafikverket, Gerhard Wennerström Samtrafiken, Johanna Fältström SMHI, Stefan Myhrberg Ericsson, Ralf Lindgren Sjöfartsverket, representant för datamäklare och åkeri/transportör. Moderator: Mikael Lind Viktoria Swedish ICT

Sammanfattning och hur går vi vidare?
14:00 – 15:00 Denna session syftar till att ge alla en bild av vad som sker och vad som ytterligare bör ske.

Ni kan anmäla er här>>

Bifogade dokument
Netport2
Sjöfartsverket
Ericsson
info24
SMHI
Moderator2
Triona
Session 1_Öppna data –..
ITS Sweden