Införandestöd

Införande av ITS

Här samlas verksamheter som syftar till att etablera standards (formella och informella), bygga interoperabla lösningar etc. Inom området hanteras också frågor avseende beskrivningsmodeller, t.ex. systemarkitektur. Här hantera vi även vår medverkan i det internationella standardiseringsarbetet (CEN TC278 med WGs) för att säkerställa en nära koppling mellan nationella behov och den internationella deltagandet.

Inom standardisering är vi aktiva inom SIS grupp TK 255 Väginformatik som representerar Sverige i CEN 278.

Bifogade dokument
intelligent_transport_system_..
overview_report_results_consu..
itsstandard_japan(english) (1..
2010_2013_ict_standardization..
itsstandard_japan(english)