ITS Rådet

Regeringen har beslutat att inrätta ett ITS-råd.

Detta för att intensifiera arbetet med att nyttja intelligenta transportsystem och tjänster för att nå bättre säkerhet, effektivitet och miljö.

Rådet består av representanter från bland annat näringsliv, myndigheter, gods- och persontransportörer och akademin.

 

Pressmeddelande: Regeringen inrättar råd för intelligenta transportsystem och tjänster (ITS)