Nyheter inom Standardisering

Rapport från Convenors/Head of Delegation meeting samt resolutioner från ISO/TC 204 plenarmöte i New Orleans

Vägavgiftsupptagning

Röstningsresultat Följande förslag är godkända för publicering:

prCEN ISO/DTS 14907-1, Electronic Fee Collection – Test procedures for user and fixed equipment – Part 1: Description of test procedures
Italien och Kina röstade som enda länder emot.

prCEN/TR 16040, Electronic fee collection (EFC) – Requirements for urban dedicated short-range communication systems

CALM

Publicerad standard
SS-ISO 21217, Intelligent transport systems – Communications access for land mobiles (CALM) – Architecture
SS-ISO 25112, Intelligent transport systems – Communications access for land mobiles (CALM) – Mobile wireless broadband using IEEE 802.16
SS-ISO 25113, Intelligent transport systems – Communications access for land mobiles (CALM) – Mobile wireless broadband using HC-SDMA

Kollektivtransporter

Publicerad standard
SIS-CEN/TS 28701:2010, Road traffic and transport telematics – Public transport – Identification of Fixed Objects in public transport
Se även Lennart Asks rapport ”Kartläggning av hållpunkter för en trafiksäker och trygg färdväg”. Rapporten finns tillgänglig på www.reseinformation.se .

Varningssystem Fordon/väg

Förslag på omröstning http://lli.sis.se/livelink/livelink/Open/23755663
ISO/CD 15623, Transport information and control systems – Forward vehicle collision warning systems – Performance requirements and test procedures
Förslaget är en revidering av ISO 15623:2002. Ditt svar på om det kan godkännas att gå vidare på DIS-röstning samt eventuella kommentarer vill vi ha redan 2010-06-15 (beroende på semestertider framöver).

Publicerad standard
SS-ISO 22840, Intelligent transport systems – Devices to aid reverse manoeuvres – Extended-range backing aid systems (ERBA)

Övrigt

Publicerad standard
SS-ISO 17386:2010, Transport information and control systems – Manoeuvering Aids for Low Speed Operation (MALSO) – Performance requirements and test procedures
SS-ISO 15622:2010, Intelligent transport systems – Adaptive Cruise Control systems – Performance requirements and test procedures