ITS direktiv och uppdrag

ITS-rådets uppdrag

ITS-rådet ska:

  • Utveckla former för samarbete mellan myndigheter och näringsliv.
  • Ge råd i och påskynda Trafikverkets och andra aktörers arbete med att genomföra handlingsplanen för ITS.
  • Verka för ett ökat svenskt agerande i EU på ITS-området.

 – Läs direktivet i fulltext 2010:67
ITS-sekretariatets uppdrag

I samråd med ordföranden för ITS-rådet ska ITS-sekretariatet stödja rådets löpande arbete samt följa upp och dokumentera genomförandet av åtgärder. Sekretariatet ska också stödja Trafikverkets samordningsansvar för genomförande och uppföljning av arbetet med ITS-handlingsplanen och arbetet i ITS-rådet.