Möten

ITS-rådsmöten 2012

ITS rådets möte 22 november 2012
Minnesanteckningar från ITS rådets möte

Dagordning till ITS rådets möte

Dokumentation ITS rådets möte

 

ITS rådets möte 23 augusti 2012
Minnesanteckningar från ITS rådets möte

Dagordning till ITS rådets möte

ITS Status rådets arbete

Utvärdering av ITS-rådets verksamhet

Brev till infrastrukturministern

Avsiktsförklaring för samverkan mellan ITS-rådet och forum för innovation inom transportsektorn

Underlag från ITS-rådet till Regeringen angående ITS handlingsplan och ITS-rådet

ITS World Congress Vienna 2012

 

ITS rådets möte 24 maj 2012
Minnesanteckningar från ITS rådets möte
Planering och innovationer i transportsystemet 
ITS-rådet 
ITS Ökad tillgänglighet till data och information
ITS 2030 – ett diskussionsunderlag 
Kommunikativ plattform. ITS the Swedish way ITS Rådet  
Kontrollstation 2012. ITS Rådet
Utveckla det svenska transportsystemets tillgänglighet/nyttjande 
The ITS Freight Roadmap of the Swedish ITS Forum 
Rapport ITS gods – Preliminary Freight ITS Roadmap

 

ITS-rådsmöten 2011

ITS-rådsmöte den 16 februari
Minnesanteckningar från ITS rådets möte
ITS 2030
Deploying ITS in the networked society. Charlotta Sund vice president Ericsson Nordic and Baltics
KISTA SCIENCE CITY – – 35 år av innovation och tillväxt
ITS Rådet ITS i samverkan mellan näringslivet, myndigheter och akademi

ITS-rådsmöte den 16 november
Minnesanteckningar från ITS rådets möte
ITS Rådet Förslag Sweden AB
ITS Sweden
ITS statusrapport 2011 ITS rådet
ITS Rådet 2011-11-16 ITS rådet

ITS-rådsmöte den 18 augusti
Minnesanteckningar från ITS rådets möte
ITS Forskarskolan ITS rådet
Vägavgifter Transportstyrelsen
Rapporter ITS rådet
Svenskt agerande i EU inom ITS-området
Rapport till kommissionen –ITS-direktivet 
Orlando

ITS-rådsmöte den 18 maj
Dagordning möte med ITS rådet
Minnesanteckningar från ITS rådets möte
Storstadsforum ITS rådet  
Godslogistik och roadmap ITS rådet
Fördelning av ansvar för handlingsplanen ITS rådet 
Lägesrapport Samverkan mellan myndigheter ITS rådet
Lägesrapport Fordonsrelaterad ITS ITS rådet   
Lägesrapport Samarbetsformer ITS rådet
Status ITS-direktivet ITS rådet
Svenskt agerande i ITS-området i EU ITS rådet 
Utmaningsdriven innovation ITS ITS rådet 
Transport Science Center ITS rådet

 

ITS-rådsmöte den 16 februari
Minnesanteckningar från ITS råd
OH-bilder från ITS råd
Information från EU-arbetet

ITS-rådsmöten 2010

ITS-rådsmöte den 17 november
Minnesanteckningar från ITS rådets möte
Status Handlingsplanen-åtgärder ITS rådet
Framtida betallösning för svensk kollektivtrafik Betallösning
Partnersamverkan för en Fördubblad kollektivtrafik
Samarbete mellan det offentliga och näringslivet ITS rådet
Nominering av referensgrupp kopplat till ITS-direktivet
Inventering internationella aktiviteter ITS-Sweden
Status Report 17th ITS world congress Busan 2010i

ITS-rådsmöte  den 25 augusti
Minnesanteckningar från ITS rådets möte
OH-bilder från ITS råd

 

Myndighetsforum 2012

Myndighetsforum den 21 augusti 2012
Minnesanteckningar från myndighetsmöte
ITS Rådet Myndighetsforum
Samverken mellan offentliga organisationer och det privata näringslivet
Nationell Konferens den 19 september i Kista Tower, Stockholm
Preliminär planering ITS VK Wien

Myndighetsforum den 17 april 2012
Minnesanteckningar från myndighetsmöte
ITS Rådet Myndighetsforum Stockholm den 17 april 2012
Remissvar – några reflektioner

Myndighetsforum den 7 mars 2012
Minnesanteckningar från myndighetsmöte
ITS Ökad tillgänglighet till data och information

 

Myndighetsforum 2011

Myndighetsforum den 9 november 2011
Minnesanteckningar från Myndighetsmöte
Myndighetsforum Tema: “data”
Varför ska vi göra offentliga data tillgängliga?
Tillgång till offentlig data våra erfarenheter Info 24 AB

Myndighetsforum 28 mars 2011
MSB Säkerhet i industriella informations-och styrsystem – ny version
MSB Informationssäkerhet – ny version
Lantmäteriet –med koppling till ITS handlingsplan
Transportstyrelsen Del 1
Transportstyrelsen Del 2
Trafikverket ITS Arlanda
Svenskt agerande i EU inom ITS området
Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket
Möte mellan myndigheter

 

Myndighetsforum den 9 oktober 2012

Minnesanteckningar från myndighetsmöte
ITS Rådet Myndighetsforum
Security Arena Lindholmen

 

Myndighetsforum den 6 december 2012
Minnesanteckningar från myndighetsmöte
Myndighetsform dagordning
Pre-Commercial Procurement actors in ITS: feedback and guidance

 

Minnesanteckningar från Storstadsforum

Storstadsforum den 4 december 2012

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Dokumentation styrgrupp Storstadforum

Noteringar från möte med ITS Storstadsforums styrgrupp

 

Storstadsforum den 13 september 2012

Noteringar från möte med ITS Storstadsforums styrgrupp torsdagen den 13 september 2012 i Zürich

Program studiebesök Zürich

Traffic Division City of Zürich

ITS the Swedish way

Stockholm stad strategi

Malmö stad

Trafikverket Stockholm

Västsvenska paketet

Västtrafik presentation

 

2012

Minnesanteckningar från möte med ITS Storstadsforum den 30 maj 2012

Noteringar från möte med ITS Storstadsforum den 14 mars 2012

 

2011

Noteringar från möte med ITS Storstadsforum den 20 december 2011

Minnesanteckningar från möte med ITS Storstadsforum den 13 september 2011

Noteringar från möte med ITS Storstadsforum den 27 april 2011