Positionspapper

ITS rådets positionspapper december 2012

Attraktiva resetjänster

Tillgängliggörande av transportrelaterad data information

Fordonsrelaterad ITS

Gemensamt betalsystem inom transportsektorn

ITS Gods

Trafikledning i storstad – alla trafikslag

ITS och trafiksäkerhet

 

Position papers in English december 2012 (In English)

The Swedish ITS Council”s position on Attractive Travel Services

The Swedish ITS Council”s position on Publishing transport-related data irrespective of mode of transport

The Swedish ITS Council”s position on Vehicle-related ITS

The Swedish ITS Council”s position on Common payment system within the transport sector

The Swedish ITS Council”s position on ITS Goods

The Swedish ITS Council”s position on Traffic management in major cities – all modes of transport

The Swedish ITS Council”s position on ITS and Traffic Safety

 

ITS rådets positionspapper december 2011

Attraktiva resetjänster

Tillgängliggörande av transportrelaterad data oberoende av trafikslag

Fordonsrelaterad ITS

Gemensamt betalsystem inom transportsektorn

ITS Gods

Trafikledning i storstad – alla trafikslag

ITS och trafiksäkerhet

 

ITS Council”s position papers december 2011 (In English)

The Swedish ITS Council”s position on Attractive Travel Services

The Swedish ITS Council”s position on Publishing transport-related data irrespective of mode of transport

The Swedish ITS Council”s position on Vehicle-related ITS

The Swedish ITS Council”s position on Common payment system within the transport sector

The Swedish ITS Council”s position on ITS Goods

The Swedish ITS Council”s position on Traffic management in major cities – all modes of transport

The Swedish ITS Council”s position on ITS and Traffic Safety