Rapporter och skrivelser

Rapporter

ITS rådets rapport 2012
ITS rådets årsrapport 2012
The ITS Board and ITS Secretariat”s report 2012 – version in english

Rapporter 2012
ITS Ökad tillgänglighet till data och information
 
ITS 2030 – ett diskussionsunderlag 
 
Rapport ITS gods – Freight ITS Roadmap

ITS rådets och ITS sekretariatets rapport 2011
ITS rådets och ITS sekretariatets rapport 2011 Missiv 
ITS rådets och ITS sekretariatets rapport 2011
The ITS Board and ITS Secretariat”s report 2011 – version in english

Rapporter till EU kommissionen
Information on national ITS -actions, 2012-08-27
Reporting by the Member States referred to in Article 17 of Directive 2010/40/EU – The ITS directive
SUMMARY Multimodal ITS strategy and action plan for Sweden 
Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 

Rapporter 2010
Lägesrapport för ”Trafikslagsövergripande strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem (ITS)”

 

Skrivelser

Underlag till Regeringen angående ITS handlingsplan och ITS-rådet
120823 Bilaga 1 och 2 underlag till Regeringen
120823 Bilaga 3 underlag till Regeringen
120823 Bilaga 4 underlag till Regeringen


Brev till Regeringen om transportsystemets utveckling med ITS, 12-06-05 

Remissyttrande över EU-kommissionens rekommendation om eCall

Brev till infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd angående Innovationosupphandling

Brev till IT- och regionministern Anna-Karin Hatt angående Informationstillgänglighet

Förstudier
Cykel och ITS Förstudie med förslag till handlingsplan för Storstadsforums arbete Cykel och ITS

Storstadsforum – Rapport Förstudie Adaptiva trafiksignaler 
En förstudie om en långsiktig målbild och färdplan för ITS