Organisation och kontakt

Regeringen inrättade den 10 juni 2010 ITS-rådet. Till rådet har knutits representanter för offentliga organisationer, branschorganisationer, näringsliv och akademi. Enligt direktivet är syftet att bättre ta till vara möjligheterna att använda IT inom transportsystemet för att nå de transportpolitiska målen.

 

Trafikverket har enligt verkets Regleringsbrev 2010, ett samordningsansvar för genomförande och uppföljning av arbetet enligt trafikslagsövergripande strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem (ITS). Trafikverket har inrättat ett ITS-sekretariat som stöd i detta arbete.

 

I samråd med ordföranden för ITS-rådet ska ITS-sekretariatet stödja rådets löpande arbete samt följa upp och dokumentera genomförandet av åtgärder.

 

ITS-Rådet består av följande deltagare:

 

Ordförande, Hans Rode, är utsedd av infrastrukturministern
hans.rode@trafikverket.se

 

Birger Höök
Sweco
birger.hook@sweco.se
Christer Karlsson
Verkställande direktör, ITS Sweden
christer.karlsson@its-sweden.se
Charlotte Brogren
Generaldirektör, VINNOVA
charlotte.brogren@vinnova.se
Ann-Catrine Zetterdahl
Generaldirektör, Sjöfartsverket
ann-catrine.zetterdahl@sjofartsverket.se
Lars-Bertil Ekman
Direktör, Göteborgs Stad
lars-bertil.ekman@stadshuset.goteborg.se
Kenth Lumsden
Professor, Representant för Logistikforums ITS-godsgrupp, Chalmers
kenth.lumsden@chalmers.se
Anette Scheibe Lorentzi
Verkställande direktör, Kista Science City
anette.scheibe@kista.com
Samuel Henningsson
Verkställande direktör, Netport Karlshamn
Samuel.henningsson@netport.se
Lars-Göran Rosengren
Vice President Innovation, Strategy and Policy,  Volvo AB                                                                                          
lars-goran.rosengren@volvo.com
Charlotta Sund
Executive Director, Ericsson
charlotta.sund@ericsson.com
Jessica Levin
Head of Business Management Mobility,TeliaSonera AB
jessica.Levin@teliasonera.com
Lars Jernbäcker
Vice president, Saab AB
lars.jernbacker@saabgroup.com
Charlotte Wäreborn-Schultz
Verkställande direktör, Svensk Kollektivtrafik
charlotte.wareborn@svenskkollektivtrafik.se
Peter Värbrand
Professor, Linköpings Universitet
peter.varbrand@liu.se
Göran Marby
Generaldirektör, PTS
goran.marby@pts.se
Thomas Ivarson
Managing Partner Global Director
Transport, Trade & Industrial Sector, Logica
thomas.ivarson@logica.com
Catherine Kotake
Direktör, Trafikverket
catherine.kotake@trafikverket.se
Caroline Ottosson
Ställföreträdande Generaldirektör, Trafikverket
caroline.ottosson@trafikverket.se
Anna Knutsson
Näringsdepartementet
anna.knutsson@enterprise.ministry.se
Anders Larsson
Direktör, Transportstyrelsen
anders.larsson2@transportstyrelsen.se
Caroline Karlsson
Politiskt sakkunnig
caroline.karlsson@enterprise.ministry.se
Adjungerade:
Lena Erixon
Trafikverket, ITS Advisory Group
lena.erixon@trafikverket.se
Olle Isaksson Ericsson
ITS Advisory Group
olle.isaksson@ericsson.com

 

 

ITS-Sekretariatet består av följande personer:

Chef för sekretariatet

  Roberto Bauducco
Mobil: 070-580 79 90
roberto.bauducco@trafikverket.se
Senior adviser
Alf Peterson
Mobil: 070-558 01 22
alf.petersson@trafikverket.se