Presentation

Bild på rådet och sekretariet

 

Namn fr v övre raden: Caroline Ottosson, Peter Värbrand, Roberto Bauducco, Samuel Henningsson, Anna Knutsson, Lars-Bertil Ekman, Catherine Kotake, Christer Karlsson, Kenth Lumsden, Ove Pettersson, Charlotte Wäreborn-Schultz, Anders Larsson, Lars-Göran Rosengren, Hans Rode, Birger Höök, Karin Hård Sittande: Alf Peterson, Jessica Levin, Lars Jernbäcker, Ann-Cathrine Zetterdahl, Anette Scheibe Lorentzi, Olle Isaksson. Saknas på bilden: Thomas Ivarsson, Charlotte Brogren, Charlotta Sund, Caroline Karlsson, Lena Erixon

 

 

Trafikslagsövergripande strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem (ITS), N2010:67.

Regeringen tillsatte i juni 2010 ett ITS-råd som ska påskynda och ge råd i Trafikverkets och andra aktörers arbete med att genomföra trafikslagsövergripande strategi och handlingsplanen för ITS. Vidare ska rådet utveckla former för samarbete såväl mellan myndigheter som mellan myndigheter och näringsliv samt verka för ett ökat svenskt agerande i EU på ITS-området. Rådet ska slutredovisa sitt uppdrag den 31 december 2012.

Regeringen har gett Trafikverket ett samordningsansvar för genomförande och uppföljning av arbetet enligt: ”Trafikslagsövergripande strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem (ITS)”. Trafikverket har som stöd i detta arbete inrättat ett ITS-sekretariat.