KITS – Kvinnor Inom ITS

Bakgrund

KITS är ett informellt nätverk för kvinnor som arbetar inom ITS-området. Medlemmarna representerar såväl privat näringsliv som myndigheter och akademi och är ca 60 till antalet. Att nätverket är informellt innebär minsta möjliga administration och att varje medlem bär sina egna kostnader.

Syfte

KITS ska

 • Utgöra ett brett kontaktnät med nyttoaspekter.
 • Ge möjligheter att utbyta erfarenheter och kunskaper
 • Visa att Kvinnor gör skillnad
 • Vara en plattform för kompetenshöjning
 • Ge stöd till kvinnor i branschen
 • Representera bredden inom ITS-området
 • Ge möjligheter till informellt mentorskap
 • Utgöra en plattform för rörlighet på arbetsmarknaden
 • Synligöra kvinnors kompetens
 • Fokusera på nyttiga/användbara ITS-lösningar (inte primärt teknik och produktion)
 • Bevaka genusfrågor
 • Vara med på konferenser och kongresser som föredragshållare och debattörer
 • Främja samarbete för att nå målen i ITS-direktivet och ITS Handlingsplan Sverige och inom EU

Aktiviteter

Nätverket har några möten per år, vanligtvis korta lunchmöten. Med ca ett och ett halvt års mellanrum anordnas studieresor med ITS-tema.

Inbjudan att gå med i KITS nätverket

ITS Sweden har börjat ett samarbete med KITS och kommer att ta hand om administrationen och stötta med aktiviteter, luncher, studieresor, sammankopplingar med andra nätverk i världen m.m.

Nätverket är informellt, inga medlemsavgifter och alla står för sina egna kostnader.

Kontaktpersoner blir i början Felicia Hökars på SWECO och Pernilla Wistrand på Trafikverket.

I och med GDPR så måste ni godkänna att era namn finns med på KITS medlemslista och behöver antingen skicka ett mail till: maria.simmins@its-sweden.se med besked att ni vill vara med i KITS nätverket eller genom att anmäla er till nyhetsbrev för nätverket KITS  i menyn till vänster. Därmed går ni även med på att era personuppgifter får hanteras av ITS Sweden.

 

Arkiv