Medlemstöd

Servicefunktion med det specifika syftet att tillhandahålla medlemsspecifik support och med uppgift att:

  • Nationellt sprida kunskap om ITS
  • Samordna nationella och internationella konferenser
  • Bevaka EU forskning (calls, task definition,?)
  • Bemanna internationella samverkansorgan och projekt (representation)
  • Bevaka internationell upphandling
  • Stödja produktion av artiklar mm i internationell fackpress (spridning av svenska resultat internationellt)
  • Stötta internationella och nationella industrikontakter
  • Förmedla kontakter mellan företag etc.
  • Bevaka internationell fackpress