Nationell ITS Strategi och handlingsplan

Den nationella ITS-strategin beskriver hur Sverige ska ta en ledande roll i utveckling och införande av innovativa transportlösningar till nytta för medborgare, industri och långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Länk till Trafikverkets sida >>

Den 14 November 2018 anordnade Näringsdepartementet och Trafikverket en välbesökt Resultatkonferens i Stockholm.

På resultatkonferensen presenterade bland annat departementet hur man vill att arbetet skall bedrivas i fortsättningen.

Sedan presenterade respektive områdesledare vad man har gjort men även vad som behövs i framtiden.

Presentationerna kommer att läggas ut här>>

Vi hade även förmånen att få dela ut årets nationella ITS pris till Maria Simmins under konferensen.