Behovsdrivna försöksområden

Det förutsättningsskapande området Behovsdrivna försöksområden skall samordna och informera om arbetet som pågår i de olika svenska försöksområdena och bidra med samordning mellan försöksområdena samt ha kompetens om var olika testar genomförs eller är lämpliga att genomföras.

Har ni kännedom om eller behov av försök eller testplatser inom området är vi tacksamma om ni kontaktar oss

För mer information vv kontakta
Christer Karlsson
Christer.karlsson@its-sweden.se
0705202700