Nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS

Trafikverket och Transportstyrelsen har redovisat uppdraget från regeringen att ta fram en nationell strategi och handlingsplan för ITS. Dokumentet har varit på remiss och inkomna svar har nu sammanställts.

Åsa Vagland, Regeringskansliet, kommer att presentera en sammanställning av remissvaren och leda ett samtal med deltagarna i sessionen om hur processen bör se ut i fortsättningen och vad som ska åstadkommas.

Alla är välkomna den 19 November 12.00 – 13.00 till Fazer Restaurang & Konferens, Fleminggatan 18 (Trygg Hansa huset)

Arrangemanget anordnas i anslutning till den nationella Svenska ITS konferensen som är på samma plats den 18-19 november.

Ni kan läsa mer här>>