ITS Nyheter 8 maj 2015

Nationell Svenska Strategi och Handlingsplan

Det fortsatta arbetet med strategin och handlingsplanen pågår för fullt!
Vi planerar att ha en worksop i Stockholm den 25 juni där vi kan presentera statusen  samt planen för det fortsatta arbetet.

Ni kan finna mer information och registrera er här för att följa arbetet

www.its-sweden.se/ITSHP 

Nationella Svenska ITS Konferensen 16-17 september i Göteborg

Årets nationella ITS-konferens kommer att genomföras den 16-17 september i Göteborg. Vi kommer att vara på Lindholmen och deras konferensanläggning.

Årets tema är Better use of space – a sustainable focusoch det har koppling till ITS världskongress lite senare under hösten i Bordeaux. Med temat anger vi inriktning mot ökad hållbarhet och effektivitet inom transportsektorn samt hur olika perspektiv kommer att integreras mer och mer inte bara inom transportsektorn utan i hela samhället.

Konferensen kommer naturligtvis att handla mycket om vad som sker i Sverige inom såväl ITS och ICT-området, men kommer också att ge inspiration från andra europeiska länder, EU samt trender som är starka.

Better use of space rymmer flera dimensioner, exempelvis hur vi bygger våra städer smartare, hur telekominfrastrukturen blir bärare av nya tjänster med affärer där vi redan ser exempel som Mobility as a service, hur uppkoppling av saker och människor kommer att förändra våra beteenden och kunskaper, hur data kommer att vara en nyckelfråga och hur sociala media kan skapa ny realtidsinteraktion mellan individer och operatörer, hur informationsfederationer kan uppstå genom samverkan mellan offentlig och verksamhet.

Konferensen kommer att spegla skeendet i ett brett perspektiv bland många aktörer såväl i näringsliv som i de offentliga organisationerna. Det fortsatta arbetet med Sveriges ITS Strategi och Handlingsplan kommer att redovisas liksom vad som händer inom akademin och de offentliga organisationerna.

Du får höra mer av detta under konferensen.

Ni kan läsa mer här>>

And some international news

Smart and Healthy Municipal Public Transport congress: presentations now available to all!  

The 3rd international conference “Smart and Healthy Municipal Public Transport” was held in the Czech Republic. This year again about 300 participants from 15 countries gathered in Pilsen. All presentations form the congress can be downloaded here:
http://www.konference.pmdp.cz/en/downloads/

Transport research projects receive € 484m in EU funding     

The EUs TEN-T program has awarded 75 research and innovation projects a total of € 484m in research grants, aiming to make Europes transport systems greener, safer, and more competitive.
http://www.eltis.org/discover/news/transport-research-projects-receive-eu-484m-eu-funding

A Digital Single Market for Europe: Commission sets out 16 initiatives to make it happen        

The European Commission unveiled its detailed plans to create a Digital Single Market, thereby delivering on one of its top priorities.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_en.htm

Busy Traffex bodes well for the future, says ITS (UK)  

Last week’s Traffex exhibition was the most upbeat for at least six years, with business improving and the ITS sector exploring collaborative ways of working, wrote ITS (UK) Secretary general Jennie Martin in a new blog post.
http://www.its-ukreview.org/busy-traffex-bodes-well-for-the-future-says-its-uk/

eCall in all new cars from April 2018   

On 28 April 2015 the European Parliament voted in favour of eCall regulation, which requires all new cars be equipped with eCall technology from April 2018.
http://www.erticonetwork.com/ertico-news/entry/3645-ecall-in-all-new-cars-from-april-2018

European Commission seeks experts for Sustainable Transport Forum

The European Commission announced on 23 April its decision to set-up an expert group on alternative transport fuels – The Sustainable Transport Forum.
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/news/doc/2015-04-23-stf-call-for-applications/c(2015)2583_en.pdf

European mobility campaigns join forces

The European Mobility Week and Do the Right Mix campaigns, which aim to raise awareness of the importance of sustainable mobility across Europe, are to merge later this year in a combined campaign.
http://www.mobilityweek.eu/fileadmin/files/Newsbits_2015/4-April/DoTheRightMix-Announcement.pdf