Nationell ITS konferens 16-17 september 2015

Registreringen är nu öppen.

Årets nationella ITS-konferens kommer att genomföras den 16-17 september i Göteborg. Vi kommer att vara på Lindholmen Science Park och deras konferensanläggning.

Årets tema är Better use of space – a sustainable focusoch det har koppling till ITS världskongress lite senare under hösten i Bordeaux. Med temat anger vi inriktning mot ökad hållbarhet och effektivitet inom transportsektorn samt hur olika perspektiv kommer att integreras mer och mer inte bara inom transportsektorn utan i hela samhället.

Konferensen kommer naturligtvis att handla mycket om vad som sker i Sverige inom såväl ITS och ICT-området, men kommer också att ge inspiration från andra europeiska länder, EU samt trender som är starka.

Better use of space rymmer flera dimensioner, exempelvis hur vi bygger våra städer smartare, hur telekominfrastrukturen blir bärare av nya tjänster med affärer där vi redan ser exempel som Mobility as a service, hur uppkoppling av saker och människor kommer att förändra våra beteenden och kunskaper, hur data kommer att vara en nyckelfråga och hur sociala media kan skapa ny realtidsinteraktion mellan individer och operatörer, hur informationsfederationer kan uppstå genom samverkan mellan offentlig och verksamhet.

Konferensen kommer att spegla skeendet i ett brett perspektiv bland många aktörer såväl i näringsliv som i de offentliga organisationerna. Det fortsatta arbetet med Sveriges ITS Strategi och Handlingsplan kommer att redovisas liksom vad som händer inom akademin och de offentliga organisationerna.

Du får höra mer av detta under konferensen.

Ni kan läsa mer och anmäla er här >>

—————————–

Det fortsatta arbetet med strategin och handlingsplanen pågår för fullt!
Vi kommer att ha en workshop i Stockholm den 25 juni där vi kan presentera statusen  samt planen för det fortsatta arbetet.

Ni kan finna mer information och registrera er här för att följa arbetet

www.its-sweden.se/ITSHP