Uppföljning ITS Världskongress i Bordeaux

Vi vill tacka alla svenska deltagare på Världskongressen i Bordeaux och då speciellt partnerna i montern: Trafikverket, Vinnova, Sensys Gatso Group, Sweco, Drive Sweden, Testsites of Sweden (Netport Science Park, Lindholmen Science Park , Kista Science City och ITS Dalarna) samt Forskarskolan inom ITS (Linköping Universitet, Lunds Universitet, KTH, Malmö högskola, Halmstads Universitet, Chalmers)

Av  12.249 deltog 132 från Sverige.
Vi deltog i 42 sessioner och arrangerade ett antal egna möten.
Den Svenska delegation leddes av Erik Bromander, ståtsekreterare åt Anna Johansson.

Vi har lagt upp information från Bordeaux på Droppbox!
Ni finner länken via vår hemsida http://its-sweden.se/konferenser/bordeaux-2015/

Även ett speciellt tack till vår nyaste medlem Halda!