2016 svenska nationella ITS konferens

Logga

Välkommen till årets nationella ITS-konferens. Den kommer att genomföras den 25-26 oktober och vi kommer att vara i Swecos öppna och trivsamma konferensanläggning i kontoret på Gjörwellsgatan 22 i Stockholm.

Årets tema är Digitalisering och det smarta transportsystemet/den smarta staden”. Regeringen har gett tydliga signaler in i samhället, såväl till myndigheter, kommuner och landsting som till industrin. ”Vår ambition är tydlig. Sverige ska bli ledande i världen inom digital förvaltning, digitalt först”, säger Regeringen. Som följd av detta finns exempelvis en tillsatt digitaliseringskommission, ett digitaliseringsråd för att påskynda och skörda effekterna av digitaliseringen. Vidare har Svenskt Näringsliv nyligen publicerat en rapport: The economy and digitalization – opportunities and challenges. Stockholm säger att ”vi ska bli en av världens mest uppkopplade städer och där miljö- och informationsteknologier är nyckelprioriteter”. Det är endast några exempel på den kraft som driver fram digitaliseringen genom hela samhället.

Konferensen rymmer således flera dimensioner. Digitaliseringen är ett nationellt fokus och innefattar, exempelvis hur vi bygger våra städer smartare, hur telekom blir bärare av nya tjänster med efterföljande affärer. Vidare hur uppkoppling av saker och människor kommer att förändra våra beteenden och kunskaper, hur data kommer att vara en nyckelfråga, hur samverkan mellan offentliga och kommersiella verksamheter kan komma att påverkas då nya affärsmodeller öppnar upp.

Förslaget till ny svensk ITS Strategi och handlingsplan som kommer att lämnas till Regeringen före årsskiftet är en av grundpelarna för konferensen och kommer att presenteras den 26 oktober.

Konferensen kommer därför att spegla skeendet i ett brett perspektiv bland många aktörer såväl i näringsliv som i de offentliga organisationerna och kommer att avhandla vad som sker i Sverige inom digitalisering som ITS och ICT-området.

Ni kan läsa mer här>>
http://its-sweden.se/nationell-konferens/

Detaljerat program finns här>>
http://its-sweden.se/nationell-konferens/wp-content/uploads/2016/09/NITS2016.pdf

och

Registrera er här>>
http://its-sweden.se/nationell-konferens/anmalan/

Välkomna