Nationell ITS Konferens

Nu är det hög tid att registrera sig till årets nationella iTS konferens som avhålls i Stockholm den 25 och 26 Oktober.

Årets tema är digitalisering och det smarta transportsystemet/den smarta staden”. Regeringen har gett tydliga signaler in i samhället, såväl till myndigheter, kommuner och landsting som till industrin. ”Vår ambition är tydlig. Sverige ska bli ledande i världen inom digital förvaltning, digitalt först”, säger Regeringen. Som följd av detta finns exempelvis en tillsatt digitaliseringskommission, ett digitaliseringsråd för att påskynda och skörda effekterna av digitaliseringen. Vidare har Svenskt Näringsliv publicerade nyligen en rapport: The economy and digitalization – opportunities and challenges. Stockholm säger att ”vi ska bli en av världens mest uppkopplade städer och där miljö- och informationsteknologier är nyckelprioriteter”. Det är endast några exempel på den kraft som driver fram digitaliseringen genom hela samhället.

Konferensen rymmer således flera dimensioner. Digitaliseringen är ett nationellt fokus och innefattar, exempelvis hur vi bygger våra städer smartare, hur telekom blir bärare av nya tjänster med efterföljande affärer. Vidare hur uppkoppling av saker och människor kommer att förändra våra beteenden och kunskaper, hur data kommer att vara en nyckelfråga, hur samverkan mellan offentlig och kommersiell verksamheter kan komma att påverkas då nya affärsmodeller öppnar upp. Förslaget till ny ITS Strategi och handlingsplan som kommer att lämnas till Regeringen före årsskiftet är en av grundpelarna för konferensen.

Konferensen kommer därför att spegla skeendet i ett brett perspektiv bland många aktörer såväl i näringsliv som i de offentliga organisationerna.

Ni kan läsa mer här>>   http://its-sweden.se/nationell-konferens/

Programmet kan ni ladda ner här>>  http://its-sweden.se/nationell-konferens/wp-content/uploads/2016/10/NITS2016.pdf