ITS News nov 2016

Nu närmar sig årets slut med stormsteg och det finns fortfarande ett antal viktiga aktiviteter att ta tag i.

Vi vill först påminna alla vikten av att tycka till på ITS remissen som Trafikverket/Transportstyrelse/Vinnova har ute.

Sista inlämningsdag är den 16 december 2016

Ni finner mer information och remissen här>>

————————

Sedan har regeringen sänt ut en remiss angående

”Framställan om ändring av förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter”

Ni finner mer om den remissen här>>

———————–

Slutligen vill vi passa på och hälsa vår senaste medlem Dynniq välkommen!

Dynniq är ett dynamiskt, högteknologiskt och innovativt företag som erbjuder integrerade lösningar för mobilitet internationellt. Dynniq erbjuder system och tjänster för ökad framkomlighet, högre säkerhet och förbättrad miljö inom infrastrukturområdet. Våran erfarna och kunniga medarbetare arbetar nära med våra kunder i Europa, Sydafrika, USA och Kanada. I att göra så engagerar vi med våra kunder på ett pålitligt, öppet och proaktivt sätt.

Ni finner mer information om Dynniq här>>