Remiss ITS Strategi

Trafikverket har förlängt remisstiden till den 23 december 2016

Passa på och lämna era synpunkter så att den blir en Svensk strategi och handlingsplan.

Ni finner rapporten  här>>.  http://its-sweden.se/itshp/?p=393
och handlingsplanerna samt de möjliggörande områdena finner ni här>>
http://its-sweden.se/itshp/material/remiss-version-0-99/handlingsplaner-samt-ovriga-delrapporter/

Observera att det i första hand är remissynpunkter på ITS Strategin som vi önskar få in.

Synpunkterna lämnas i wordformat via mail till: kommentar@itshp.nu