Remiss C.ITS Plattform

EU-kommissionens har tagit fram fas 2 av C-ITS-plattformen.

Arbetet i fas 2 har fokuserat på vad som krävs för att möjliggöra för mer automatiserade och självkörande fordon. Arbetet i fas 2 är nu avslutat och bifogat finns slutrapporten.

Vi vill gärna ha synpunkter från er på rapporten, helst senast den 31 januari 2018. Den är en av grundförutsättningarna för det fortsatta arbetet inom EU-kommissionens ITS-kommitté och arbetet för att ta fram specifikationer för C-ITS. Båda dessa arbeten pågår nu med regelbundna möten varje månad ett par månader in på det nya året. Medlemsstatsrepresentanter i ITS-kommittén är Maria Marton, Transportstyrelsen och Clas Roberg, Trafikverket och som nationella experter i arbetet med specifikationer är Ylva Lidberg, Transportstyrelsen och Eva Boethius, Trafikverket utvalda. Till arbetet är dessutom ett flertal experter, både på myndigheterna och från företag som varit med i C-ITS-plattformens arbete, knutna i ett backoffice.

Nedan finns länk till rapporten med bilagor Ni kan sända era synpunkter direkt till de Svenska representanterna.

 

———

The second phase of the platform further develops a shared vision on the interoperable deployment of Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) towards cooperative, connected and automated mobility (CCAM) in the European Union.

This includes making tangible progress towards the definition of implementation conditions for topics already discussed during the first phase. The Working Groups on Security, Data Protection, Compliance Assessment and Hybrid Communication have all worked on issues that are essential to the interoperability of C-ITS deployment and hence relevant for the preparation of Delegated Act(s) on C-ITS.

It also recognizes and further investigates the mutual benefits that future C-ITS services will bring in terms of automation. All members of the C-ITS platform believe that the ultimate goal is the full convergence of all developments under Cooperative, Connected and Automated Mobility (CCAM), making use of the digitisation of transport.

The Final report of the second phase of the C-ITS Platform was endorsed on 20 September 2017.

Read the C-ITS Platform Phase II final report of September 2017

Annexes to the C-ITS Platform  Phase II final report of September 2017

C-ITS Platform – Outcomes Phase II – C-ITS Security

The C-ITS Strategy of the Commission announced that the Commission will work together with all relevant stakeholders in the C-ITS domain to steer the development of a common security and certificate policy and other accompanying documents needed for the deployment and operation of C-ITS in Europe. Following the C-ITS Platform Plenary Meeting on 14th of June 2017 the first release of the European C-ITS Certificate Policy has been agreed upon by all involved stakeholders and is now available.

Certificate Policy for Deployment and Operation of European Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS), Release 1, June 2017