ITS World Congress Copenhagen 2018 - The Nordic Pavilion

Den nordiska samlingsmontern vid den 25:e världskongressen inom ITS i Köpenhamn, Danmark den 17- 21 september 2018.

Kongressen kommer att bli ett unikt tillfälle att marknadsföra sitt företag och träffa internationella kontakter inom ITS sektorn.

ITS Norge, ITS Finland, ITS Danmark och ITS Sweden har reserverat en monteryta på 144m2 i Bella Center.

Tillsammans med de övriga nordiska länderna koordinerar vi hela arbetet med montern och kringaktiviteter och erbjuder nu er som partners att delta i montern.

Vi koordinerar även ett visst antal sessioner inom något som heter ”the Nordic Stream”.

Monterpaket

För mer information om de monterpaket i den nordiska samlingsmontern som vi kan erbjuda finner ni här >>