ITS World and European Congresses 2020 - en första intresseanmälan!

Bäste medlem / kollega,

Ifall någon av er har missat våra tidigare utskick om intresseförfrågan om deltagande beträffande följande två kongresser nästa år så kör vi en omgång till:

Vi planerar att ev. ha en gemensam nordisk samlingsmonter tillsammans med ITS Finland, ITS Norge, ITS Estland och ev. ITS Danmark i samband med

den Europeiska ITS kongressen i Lissabon, Portugal 18-21 maj 2020

Kongressens tema är: ”ITS – The Game Changer”

och  Världskongressen inom ITS i Los Angeles, USA 4-8 oktober 2020

Kongressens tema är:”The new age of mobility”.

Innan vi kan gå vidare med planeringen så vill vi gärna veta hur stort intresset är bland er medlemmar att delta i en nordisk monter på en eller på båda kongresserna?  

Vänligen ignorera detta meddelande om ni redan har skickat in ett svar.

Vi är mycket tacksamma om ni kan skicka oss en intresseanmälan  senast tisdagen den 12 november till info@its-sweden.se (v.v. notera att era svar inte är bindande i detta skede).

Tack på förhand,

ITS Sweden