Nationell ITS konferens 19 juni2012

Ni har väl integlömt att registrera er till den nationella konferensen.

I år har vi ett mycket intressant program

08.30

Registrering och kaffe


09.00

Välkommen, introduktion

 

Opening keywords

 

EU view on the agenda for tomorrows transportation

 

Regeringsuppdraget

 

European ITS Advisory Group – vad är målet med arbetet.

 

09.45

10.30

Vad händer fram till 2030?

I Sverige har Trafikverket precis rapporterat till regeringen om kapacitetsutredning som visar på behoven i såväl järnvägs- som vägnätet och med ett tydligt resenärsperspektiv. Samtidigt har ITS Rådet låtit ta fram en rapport om olika scenarier i gapet mellan 2015 och 2030 genom rapporten ITS 2030. Till detta finns den svenska 0-visionen inom trafiksäkerhetsområdet. Många av förslagen kommer att genomföras under de närmsta 10 åren.

Vad kan vi förvänta oss, hur konkreta kan vi vara?  Kan vi påverka utvecklingen och hur?

Det blir ett intressant panelsamtal om detta.

 

10.30

Kaffe Mingel


11.00

12.00

Data – ett av de viktigaste fundamenta – hur skapas tillgänglighet?

ITS Rådet har precis låtit ta fram ett underlag för att:

Etablera en gemensam myndighets/näringslivssyn på vad som är trafikslagsövergripande data och hur dessa ska tillgängliggöras mellan olika aktörer.

Redovisa vilka data som finns och som kan vara underlag för utveckling av nya tjänster.

Etablera en målbild kring begreppet ”open data”.

Behovet av en mäklarfunktion bör tydliggöras.

Ta fram förutsättningar för ett pilotprojekt för att etablera en marknadsplats.

Vår tro är att genom en ökad tillgänglighet kommer resenärerna att få ökad trafikantinformation, nischade tjänster och entreprenörskapet kommer att blomma.

Vi kommer att presentera:

  • Hur gör man i Finland
  • Vad är status idag – ITS Rådets rapport
  • Marknadsplats – mäklare behövs det?
  • Exempel på olika initiativ: ITS Innovation Kista, Stockholm, Open Stockholm Award, 24-tim Travelhack

12.00

13.00

Panelsamtal om storstadsfrågor

Storstaden kommer att förändras kraftigt genom befolkningsökning, skärpta miljökrav, trafiksäkerhetsfokus på många trafikantkategorier och förändrade resvanor, ex.vis ökad cykeltrafik.

Samtidigt finns ett storstadsforum, vi har ”fördubblingsprojektet” och ny kollektivtrafiklag.

Hur tänker representanter för städerna, kollektivtrafiken, trafikverket.

 

I sessionen kommer dessa frågor att belysas!

 

13.00

Lunch


14.00

15.00

Internet of Things

Vi har alla hört om det uppkopplade samhället. Vad menas egentligen, hur berör det införandet av alla nya tjänster oss, vilka behov tillgodoses, hur ska man börja, vilka är nyckelspelarna, vilken säkerhet behövs?

Sessionen kommer att handla om hur vi kan tänka oss införande av ”uppkopplade fordon och människor” 2.0, hur detta kan starta och vad vi bör tänka på.

 

15.30

16.30

ITS the Swedish Way – inför världskongressen i Wien

Nyckelord:

Vad är syftet med det svenska deltagandet?

  • Företagspresentationer

16.30

Avslutning


Ni kan läsa mer och boka plats på: http://www.its-sweden.se/4-konferenser/128-nationell_its_konferens_2012_juni/