Förfrågan Svenskt ITS Handlingsplan

Den 31 januari kommer Trafikverket och Transportstyrelsen att ha en informationsträff angående sitt regeringsuppdrag att revidera den nationella strategin och handlingsplanen för användningen av intelligenta transportsystem (ITS).

Det står i uppdraget att det skall genomföras i nära dialog med berörda myndigheter, näringsliv och organisationer. Uppdraget ska redovisas senast den 5 maj 2014.

ITS Sweden kommer att delta på mötet och undrar nu om några medlemmar har några speciella frågor vi skall bevaka.

Om ni har det vore jag tacksam om ni kan sända detta till mig senast 18.00 den 30 januari.

Jag beklagar den korta framförhållningen.

christer.karlsson@its-sweden.se märk mailet med ”ITS Handlingsplan”