Rapport eCall

MSB lämnade in sitt regeringsuppdrag om nödlarmssystemet eCall till Försvarsdepartementet fredagen den 28 februari 2014.

Ni kan ladda ner rapporten här>>

En formell remiss kommer att skickas ut men eftersom förhandlingar pågår inom EU, både när det gäller larminfrastrukturen och typgodkännandet, har ni redan nu möjlighet att sända in spontana synpunkter på MSB:s rapport  till Åsa Vagland på Näringsdepartementet asa.vagland@regeringskansliet.se

Läs mer om uppdraget hos MSB här>>