EC förfrågan om ITS Experter

EC har gjort en förfrågan om experter inom Samverkande system ”Cooperative systems”.

Man planerar att etablera en ”rådgivningsgrupp” för det framtida arbetet.

Gruppen skall bestå av 80 experter från olika områden, vv se nedan.

(a) representatives of the automotive industry
(b) representatives of the telecommunication industry
(c) representatives of service providers (including navigation systems, vehicle repair companies, etc.)
(d) representatives of Tier 1 suppliers
(e) representatives of road infrastructure managers
(f) representatives of insurance companies
(g) representatives of local/regional authorities
(h) representatives of users (users/consumers associations, commercial fleets both for freight and passengers)
(i) representatives of European C-ITS relevant sector associations (including social representatives and environmental associations)
(j) individual experts with relevant expertise in the C-ITS field

Har ni något lämpligt namn eller är intresserade att delta sänd då namnförslaget INNAN den 5 september, till info@its-sweden.se med rubriken C-ITS