Ny arbetsgrupp Konferenser

\"\\"bordeaux2015\\"\"

Bordeaux 5-9 oktober 2015

Nu har man öppnat möjligheterna att lämna in förslag på presentationer och ansöka om att arrangera Special Interest Sessions till Världskongressen inom ITS som 2015 kommer att vara i Bordeaux.

Ni kan läsa mer om det via länken (Bordeaux logotypen ner till vänster) på vår hemsida.

Vi planerar att starta en arbetsgrupp för att samordna och koordinera de svenska insatserna inför Bordeaux samt även förbereda inför Världskongressen 2016 i Melbourne.

Om ni är intresserade att delta i arbetet så kontakta oss snarast.

I gruppen kommer vi att diskutera presentationer, sessioner, marknadsmöjligheter, kontakter, demonstrationer och utställningen.

Vi kommer även att arrangera en svensk samlingsmonter i Bordeaux.

Observera att ett deltagande i arbetsgruppen inte innebär att ni låser upp er för ett deltagande i montern.

Välkomna ITS Sweden